Propadla vám technická? Kvůli Covid-19 máte dalších 10 měsíců odklad STK


U aut, kterým vyprší nebo vypršel termín platnosti STK v období 1. září 2020 až 30. června 2021 se platnost osvědčení o technické způsobilosti vozidla prodlužuje o deset měsíců.

Tzv. Omnibus II navazuje na loňský Omnibus I, který se v souvislosti s první vlnou pandemie COVID-19 týkal období od 1. února do 31. srpna 2020 – viz původní zpráva níže.

Stejné pravidlo platí i pro řidičské průkazy. Platnost českých průkazů, technických prohlídek či licencí je prodloužena o 10 měsíců v celé Evropské unii ode dne jejich původní platnosti. Prodloužení platnosti dokladů je dalším krokem ke snížení mobility občanů v rámci protiepidemických opatření proti Covidu 19. Lidé mohou evropské nařízení využívat od 6. března 2021.

„V současné situaci je důležité, aby lidé mohli ještě více omezit své kontakty a mimo domov řešili opravdu jen to nejnutnější. K tomu nám pomůže i toto nedávno přijaté nařízení, které bude možné v různých oblastech dopravy u nás využívat. Úřady i provozovny STK však zůstávají i nadále otevřeny, takže lze v případě potřeby služby využít a např. udržovat své vozidlo v dobrém technickém stavu,“ říká ministr dopravy Karel Havlíček.

Prodloužení platnosti se týká zejména řidičských průkazů, pravidelných technických prohlídek, průkazů profesní způsobilosti řidiče a lhůty pro dokončení pravidelného školení držitelů osvědčení profesní způsobilosti o dalších 10 měsíců od konce jejich původní platnosti.


Přečtěte si také:


V případě potřeby lze řidičský průkaz stále vyměnit či absolvovat kontrolu technického stavu v STK. Úřady či servisy uzavřeny nejsou. I přes uvedené možnosti Ministerstvo dopravy doporučuje, aby, pokud je to možné, řidiči svá vozidla přistavili na pravidelnou technickou prohlídku. Opatření má pomoci zejména těm, kteří se cítí zdravotně ohroženi, museli by cestovat mezi okresy, jsou v zahraničí, mají auto v depozitu a podobně.

Ministerstvo dopravy o novém nařízení informovalo již všechny úřady obcí s rozšířenou působností, stanice technických, krajské úřady a Policii ČR.

Tzv. Omnibus II navazuje na loňský Omnibus I, který se v souvislosti s první vlnou pandemie COVID-19 týkal období od 1. února do 31. srpna 2020. Doklady již jednou prodloužené se i nyní mohou znovu prodloužit a to buď do 1. července 2021 nebo o 6 měsíců, pokud prodloužená platnost vyprší po datu 1. července 2021.


Původní zpráva z června 2020

U aut, kterým vyprší termín platnosti STK mezi 1. únorem 2020 a 31. srpnem 2020 se platnost osvědčení o technické způsobilosti vozidla prodlužuje o sedm měsíců.

Evropská unie vydala nařízení č. 2020/698, které nabylo účinnosti 4. 6. 2020 a kterým se stanoví zvláštní a dočasná opatření s ohledem na rozšíření onemocnění COVID-19. Týkají se obnovení či prodloužení některých osvědčení, licencí a povolení a odkladu některých pravidelných kontrol.

V dokumentu se mimo jiné uvádí: Vzhledem k obtížím při provádění pravidelných technických prohlídek za mimořádných okolností způsobených rozšířením onemocnění COVID-19, které v některých členských státech začalo již k 1. únoru 2020, by měly být pravidelné technické prohlídky, jež se měly uskutečnit v době od 1. února 2020 do 31. srpna 2020, provedeny později, avšak nejpozději sedm měsíců po původním termínu a dotčená osvědčení by měla zůstat v platnosti do takového pozdějšího data. (článek 6 odst. 1 a 2 nařízení) – celý dokument v pdf.

Ministerstvo dopravy o nařízení minulý týden informovalo STK a úřady obcí s rozšířenou působností. V praxi to znamená, že se u dotčených vozů nebudou vyměňovat kontrolní nálepky na tabulce registrační značky a opravovat zápis v TP.

Propadlá technická by neměla být problém ani při cestách do zahraničí. Vzhledem k tomu, že se jedná o celoevropské nařízení, měla by být tato skutečnost uznána v mezinárodním provozu v rámci EU.


Aktualizace 22. 6. 2020: 21 z 27 zemí EU některá ustanovení nařízení č. 2020/698 nepřijalo. Podle ministerstva dopravy to z hlediska uznání odkladu STK pro české řidiče není problém – viz náš další článek s přehlednou tabulkou.


Nové termíny platnosti STK

Původní platnost STKNová platnost
2/20209/2020
3/202010/2020
4/202011/2020
5/202012/2020
6/20201/2021
7/20202/2021
8/20203/2021

Je to čerstvá informace a vaši přátelé o ní zřejmě ještě nevědí. Podělte se s nimi 😉

Sdílet s přáteli na Facebooku

Sdílet s přáteli na Twitteru

Řidičáky a průkazy profesní způsobilosti také

Z daného nařízení rovněž vyplývá, že platnost pravidelného školení, profesní způsobilosti, průkazů profesní způsobilosti či řidičských průkazů, která skončila v době mezi 1. únorem 2020 a 31. srpnem 2020 se automaticky prodlužuje o sedm měsíců od data původního ukončení platnosti školení či daného dokladu (např. platnost řidičského průkazu původně do 30. 03. 2020 je tímto nařízením automaticky prodloužena do 30. 10. 2020).

„Protože však úřady v ČR již fungují v běžném režimu, doporučujeme neodkládat výměnu dokladů, abychom předešli frontám na úřadech na přelomu 2020/2021, kdy skončí toto toleranční období,“ můžeme si přečíst v dokumentu na stránkách Ministerstva dopravy.

Uvedené prodloužení lhůt se nevztahuje na planost karet řidiče do digitálního tachografu, jejichž platnost je striktně nastavena v čipu každé karty. Ty s prošlou platností nemají funkční čip, na který se nahrávají data o činnosti řidičů.

Co je nařízení EU?

Nařízení EU je akt s přímým účinkem a stává se součástí právních řádů členských států ihned po svém přijetí na úrovni EU a po vstupu v platnost publikací v Úředním věstníku. Vnitrostátní orgány musí zajistit jejich řádné uplatňování.

Česká republika toto nařízení v legislativním procesu podporovala a usilovala o jednotný přístup napříč EU, které toto přímo závazné nařízení EU zajistí.

-rb-


Kam dál?


Chcete každý měsíc přehled nových svolávaček do mailu? Odebírejte náš NewsletterTip: Neplatíte zbytečně moc za povinné ručení nebo havarijní pojistku?


Source: Weekly overview reports of RAPEX notifications, published free of charge in English on http://ec.europa.eu/rapex, © European Union, 2005 – 2022
Poprvé zveřejněno v angličtině v rámci Týdenního přehledu notifikací RAPEX Generálním ředitelstvím pro zdraví a ochranu spotřebitele Evropské komise na oficiální stránce Evropské unie "Europa" prostřednictvím Rychlého výstražného systému EU pro nepotravinářské spotřebitelské výrobky (RAPEX) http://ec.europa.eu/rapex © European Union, 2005 - 2022 Oficiální kontaktní místa členských zemí a zemí EFTA-EEA poskytují informace v těchto týdenních přehledech. Podle ustanovení Přílohy II.10 ke směrnici o všeobecné bezpečnosti výrobků (2001/95/ES) nese odpovědnost za informaci notifikující strana. Komise nepřebírá žádnou zodpovědnost za přesnost poskytnutých informací. Český překlad: © Svolávačky.cz, 2016 - 2022. Odpovědnost za překlad nesou Svolávačky.cz. V případě nesouladu je rozhodující anglické znění.
Zveřejňováno na základě mezinárodní licence Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)